MS ‘Fram’ (Hurtigruten)

See Norway - Se Norge

‘MS Fram’ er det nyeste skipet til selskapet ‘Hurtigruten’, levert i 2006 og satt inn i cruise-trafikk på Grønland og Antarktis fra 2007. Her har vi fotografert skipet til kai i Eidfjord i Hardanger. Skipet er bygget for å kunne trafikkere den norske kysten, men også for kunne takle cruise-trafikk i arktiske strøk!
dsc_4420bThe ‘MS Fram’ is the newest ship belonging to the company ‘Hurtigruten’ which is operating a traditional shipping line on the Norwegian coast. The ship was delivered in 2006 and put into cruise traffic on Greenland and Antarctica from 2007.
The ship is built to handle the traffic on the Norwegian coast, but specialized for cruise traffic in arctic surroundings! Here the ship has bewen photographed docling in Eidfjord in Hardanger.
dsc_4434bSom dere ser av reklamen på skipssiden, så går skipet nå primært i cruise-trafikk og har foreløpig ikke vært satt i vanlig drift på Norskekysten.

As…

View original post 133 more wordsCategories: See Norway

5 replies

  1. Thank you! We’ve passed 6000 ‘full screen pictures’ published by now!
    (Thank you for ‘reblogging’!)

    Liked by 2 people

  2. Thank you for your wonderful post!!!!🚨🎯🗝🌎🎤😂

    Liked by 1 person

%d bloggers like this: