Day: March 1, 2017

Arna View

Originally posted on See Norway – Se Norge:
Nord for Bergen ligger Arna; et idyllisk lite sted vekk fra storbyens mas og kjas. Sett fra ‘Øyranetorget’ kan det se slik ut? .Just North of the City of Bergen lies the settlement of ‘Arna’; an idyllic little place tucked away from the busy city-life. Seen from…