Day: 03/01/2017

Arna View

Originally posted on See Norway – Se Norge:
Nord for Bergen ligger Arna; et idyllisk lite sted vekk fra storbyens mas og kjas. Sett fra ‘Øyranetorget’ kan det se slik ut? .Just North of the City of Bergen lies the…