Day: April 22, 2017

From Late April –

Originally posted on See Norway – Se Norge:
Igår virket det som om noe kunne skje? Skylaget var annerledes, høyt og til dels dramatisk, men – hvordan så det ut under horisonten?  Det var det umulig å si noe om før solen faktisk hadde forsvunnet ned under . . . Yesterday it looked like something…