Green Fields

See Norway - Se Norge

Jeg skylder å gjøre oppmerksom på, at dette bildet er tatt kl 21.15 i kveld etter at solen hadde gått ned, men samtidig føler jeg at grønnfargen kom best frem på dette tidspunkt? Rart å tenke på at dette jordet var dekket av hvis snø så sent som i går på denne tiden!
Går man 4-500 meter opp i høyde, så lå det faktisk 40 cm nysnø i åsene rundt Oslo i går morges! Og folk som går på ski den 12 Mai !!!
I ought to inform you that this picture was shot a 9.15 pm today and after the sun had decended underneath the horizon. But I felt that the green color came best through under these light conditions? It’s a bit strange to reacall that these fields were covered in white snow as late as yesterday morning?
And if you move up about 14-1500 feet in the…

View original post 30 more words

7 responses to “Green Fields

  1. Very pretty 😊

    Liked by 1 person

  2. Your new pictures that headline your blog are stunning. You must be busy tweaking your webpage now.

    Liked by 1 person

  3. ❤ ❤ beautiful.

    Like