See Norway

January Morning

See Norway - Se Norge

Vi hadde faktisk blitt varslet om at vi skulle få en ny kuldeperiode med temperaturer i nærheten av  15-20 ‘blå’, men plutselig fikk vi kontra-beskjed. Nå skulle det bli et par dager med regn og plussgrader!!! Hos oss uteble også for det meste regnet, men  temperatur-omslaget fikk vi! Gjennom de siste 48 timene har temperaturen ligget rundt 4 plussgrader og snødybden som var på ca 70 cm har blitt redusert til bare 25-30 cm. Man kan nesten få vårfornemmelser av slikt . . .
We had in fact been warned that we were in for a real cold spell with temperatures around 15 – 20 ‘blue’, but – then suddenly we received a contra alert: Now we were to expect a couple of days with heavy rains and warm weather?!
Here where I live even the rain stayed away,l but temperatures over the last couple of days have been a…

View original post 53 more words

Categories: See Norway

5 replies »

Thank you for your comments! 😉

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.