Mega Moon

See Norway - Se Norge

Det gikk plutselig ut et ekstremvarsel!  Ikke på storm eller nedbør av noe slag, men rett og slett på vår kjære måne som plutselig var nærmere Jorden enn noen gang. Og selv om jeg jo har mange bilder av ‘månen’ fra før, så syntes jeg liksom jeg måtte ut med kameraet.

Selvsagt måtte det være tett skydekke og ekstremvær i vente, men plutselig fanget jeg den et par minutter gjennom et hull i skydekket. Da så den slik ut:
Pictures 202bAll of a sudden and ‘extreme alert’ was sounded.  And it wasn’t a stormwarning or about heavy rainfall of sorts, but our cherished  and romantic looking moon which was all of a sudden  much closer to the Earth than it had ever been!
And even if I have hundreds of pictures of the moon from before, I felt the need to get my camera and document this happening.

Of course, the…

View original post 40 more wordsCategories: See Norway

%d bloggers like this: