Mega Moon

See Norway - Se Norge

Det gikk plutselig ut et ekstremvarsel!  Ikke på storm eller nedbør av noe slag, men rett og slett på vår kjære måne som plutselig var nærmere Jorden enn noen gang. Og selv om jeg jo har mange bilder av ‘månen’ fra før, så syntes jeg liksom jeg måtte ut med kameraet.

Selvsagt måtte det være tett skydekke og ekstremvær i vente, men plutselig fanget jeg den et par minutter gjennom et hull i skydekket. Da så den slik ut:
Pictures 202bAll of a sudden and ‘extreme alert’ was sounded.  And it wasn’t a stormwarning or about heavy rainfall of sorts, but our cherished  and romantic looking moon which was all of a sudden  much closer to the Earth than it had ever been!
And even if I have hundreds of pictures of the moon from before, I felt the need to get my camera and document this happening.

Of course, the…

View original post 40 more words

Let's have coffee and chat! 😉

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: