Day: May 14, 2018

May Sunset 2018

Originally posted on See Norway – Se Norge:
Det ser ut som noe Rembrandt kunne ha malt, men det er altså ‘bare’ naturen som takker for seg slik den alltid gjør. Likevel ble det litt spesielt idag! It looks like something Rembrandt may have painted, but it’s only nature saying thank you and good bye…