Day: June 17, 2019

The Wonder of Nature

Originally posted on See Norway – Se Norge:
Han er ikke blant de største ‘flymaskiner’ i verden – bare ca 8 mm lang, men  han kan utføre oppgaver som ingen flyvemaskiner i verden kan gjøre ham etter (med unntak av visse insekter), men blomsterflua kan f.eks. stå dørgende stille på det samme punkt i luften…

Temporary Havens

Originally posted on I Write Her:
AZ3News Inspired by BrewNSpew Word of the Week – 6/17/19 – Birthday baby inside a placenta tucked inside a woman’s uterus hello new baby happy birthday little one now you’re on your own

BrewNSpew Cafe – June 17, 2019 -🥂Happy Birthday to me!🎂

lullaby blessings red roses scent my slumber  caress of nightfall Birth flowers for the month of June – Honeysuckle or Rose  Ah, happy day, refuse to go! Hang in the heavens forever so! Forever in midafternoon, Ah, happy day of happy June! –Harriet Elizabeth Prescott Spofford, American writer (1835–1921) Word of the week – birthday – (noun)…