The Treasure Chest

See Norway - Se Norge

I våre yngre dager leste de fleste av oss spennende eventyr om Aladdin og hans trylle-lampe, om pirater i sørlige farvann som plyndret skip i øst og vest og samlet seg kostbare smykker, gull og edelstener i kister som de grov ned i mørke huler . . .
Sånn må kanskje en del insekter føle det når de titter inn i en spansk margaritt?
For her fremstår jo godsakene som litt større fristelser enn hva vi ser andre steder eller . . .
In our younger days didn’t we all read exiting adventures about Aladdin and his magic oil lamp, about fierce pirates sailing the Southern Seas hijacking ships in the East and the West gathering precious jewellery, gold and precious stones which they hid into the bottom of dark mysterious caves . . .?
That’s about how todays insects must feel looking into the depth of a mysterious spanish…

View original post 31 more wordsCategories: See Norway

%d bloggers like this: