Daily Archives: 07/28/2019

The Cornflower – Kornblom

See Norway - Se Norge

En del av hagens vegetasjon har nå takket for seg, og lokal varmebølge med temperaturer opp mot 30 grader C i skyggen har vel ikke akkurat hjulpet på overlevelsesfaktoren, men-
det er noen som stolt viser sitt sanne jeg. En av dem er ‘Kornblom’ som med sin intense blåfarge nok stikker seg ut på denne tiden av året?
Parts of the vegetation in our garden seem to have had it for this year, and when a local heathwave with temperatures close to 86 F hit us, It really didn’t do much for survivals!
But there is one that proudly stands out this time of the year: The cornflower with its intense blue color! ‘Here I am’!

Compliments of SRB)
Please return me to  INDEX  for a new picture/destination.

View original post