Red means Fall!

Sharing the beginning of autumn beauty in Norway –

See Norway - Se Norge

På denne tid kan man vel trygt si at når naturen ikler seg en stadig rødere farge, så er det et sterkt tegn på at høsten virkelig tar grep? Og tar man ikke signalet, så kan man risikere at man en morgen våkner til en natur dekket av hvit snø! Det gjør man selvfølgelig uansett, men tar man rødfargen til etterretning, så har man i alle fall en mulighet til å forberede seg litt?
Jeg har tatt meg en liten spasertur i våre nærmeste omgivelser og sikret meg noen bilder som underbygger dette med rødfargen. Lite gulfarger? Ja dessverre! Vi har hatt en uke med tungt regnvær og de fleste av bladene falt faktisk av trærne før de ble skikkelig gule dette året, men litt høstfarger ble det jo likevel?
At this time, one can safely say that when nature wears an ever-redder color, is it a strong signal that…

View original post 212 more words

  3 comments for “Red means Fall!

  1. 10/03/2019 at 3:13 pm

    Can’t get much redder than that!

    Liked by 1 person

  2. 10/03/2019 at 3:28 pm

    Thank you!

    Liked by 1 person

Let's have coffee and chat! 😉

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: